Ga naar de inhoud

THIM muziektheater

THIM muziektheater maakt producties vanuit de volgende uitgangspunten:
de inhoud is bepalend voor de vorm
alle bij de uitvoering betrokken kunstdisciplines zijn gelijkwaardig.

Sommige vormen van muziektheater stellen één van de kunstdisciplines als belangrijkste drager van het geheel. Bij opera is dat de muziek, bij sommige muziektheaterproducties is dat de tekst, bij interdisciplinaire dansproducties is dat doorgaans de beweging. THIM muziektheater stelt nadrukkelijk geen enkele discipline als dominant bij het maken van haar producties. Alle disciplines samen geven vorm aan de inhoud. Afhankelijk van wat er verteld moet worden wordt er gezocht naar de balans tussen de bijdragen vanuit verschillende disciplines om de inhoud naar het publiek over te brengen. Daarbij is het dramaturgisch concept leidend.

THIM is op 18 april 2008 opgericht door Marijke Beversluis. In januari 2023 heeft zij het artistiek leiderschap overgedragen aan Nathan Tax. De eerste THIM productie onder zijn leiding, getiteld ‘Brahms met BrinCQ’ ging op 17 februari in première en oogstte veel lof.